Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan is er om de ouder en pedagogisch medewerker houvast te geven. Het is een leidmotief voor de dagelijkse gang van zaken op de buitenschoolse opvang en het geeft duidelijk weer wat de visie is. Voor de ouders is het van belang om te weten hoe er aan de pedagogische idee├źn gewerkt wordt.

Het pedagogisch beleidsplan en veiligheid- en gezondheidsplan zijn op locatie in te lezen. Mocht je interesse hebben, vraag ernaar bij de pedagogisch medewerker.