Het agrarische kinderdagverblijf onderscheid zich van een reguliere opvang. Door unieke mogelijkheden van een samenwerking tussen de boerderij, zorgboerderij en de kinderdagopvang, biedt de Henricus Hoeve een verlengstuk aan in de opvoeding in een groene en weidse omgeving verbonden met dier, natuur en mens. Het kinderdagverblijf staat stil bij de veelzijdigheid wat de boerderij, het platteland en de natuur te bieden heeft. Daarnaast komt het kind in de verleiding om met natuurlijke elementen een eigen identiteit te ontdekken en te ontwikkelen. Ouders willen het beste voor het kind in een veilige en geborgen omgeving wat mogelijkheden biedt om te ontplooien en ontwikkelen. De Henricus Hoeve biedt een kleinschalig dagverblijf waar het kind als individu centraal staat.

Kinderen hebben na school de behoefte aan ontspanning. Gedurende het jaar worden er thema’s aangeboden waarbij het kind zichzelf kan ontwikkelen, verdiepen of in groeien. De ruimte van de BSO is ruimtelijk en veilig ingericht met veel natuurlijk licht. Elke dag gaan de kinderen buiten spelen, de natuur ontdekken en de dieren ontmoeten.

Vanaf 1 oktober heeft de Henricus Hoeve de deuren voor de kinderopvang (KDV), voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO).

Locatie
De buitenschoolse opvang en de voorschoolse opvang is op de Henricus Hoeve. Een boerderij met melkkoeien en dagbesteding voor ouderen. Naast de koeien zijn er ook kippen, een pony, poezen, schapen en konijnen. Regelmatig worden er kuikentjes, kalfjes en kittens geboren. De dagbesteding voor ouderen vindt op dezelfde locatie plaats. Er is ruimte voor ontmoeting waar, zowel het jonge kind als de oudere, de veiligheid wordt gewaarborgd. De boerderij heeft een grote buitenspeelruimte voor het kind. Door te spelen met hout, zand, stenen en water, kan het kind met elke leeftijd uitgedaagd worden.

Openingstijden
De buitenschoolse opvang is 52 weken per jaar geopend tussen tussen 14.00 uur en 18.00 uur. De kinderen worden van basisschool ‘De Wijzer’ en ‘De Leeuwenkuil’ in Beneden Leeuwen opgehaald met busjes. Voor andere basisscholen in de omgeving wordt er in overleg naar mogelijkheden gekeken. Op studiedagen en vakantiedagen is de opvang tussen 7.00 uur en 18.00 uur geopend.

De voorschoolse opvang is geopend tussen 7.00 uur en 8.30 uur. De kinderen worden van de voorschoolse opvang naar basisschool ‘De Wijzer’ en basisschool ‘De Leeuwenkuil’ gebracht. Tijdens de vakantie en studiedagen vervalt de voorschoolse opvang.

Op nationale feestdagen zijn we gesloten. Op 5 december zijn we geopend tot 17.00 uur en op 24 december en 31 december zijn we geopend tot 16.00 uur.

Kinderen
De BSO bestaat uit twee groepen. Groep A ‘De koeien’ bestaat maximaal uit 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar en groep B ‘De kalfjes’ bestaat uit maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

Tarief
Het tarief bij de Henricus Hoeve bedraagt €8.60 euro per uur met ingang van 1 januari 2024. Ouders kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Bereken hier de hoogte van de toeslag.

Ruilen en tegoed

Het is mogelijk om dagen voor het kinderdagverblijf te ruilen, mits dit de bezetting toelaat. Het tegoed kunt u gedurende kalenderjaar inzetten (uitgezonderd de vastgestelde regionale vakantieperiode). Let op, de ruildagen vervallen per 1 januari.

Vakantiedagen
Bij het vaststellen van de vakantiedagen wordt er gekeken naar de vakantie-indeling van deze regio.

Contractvorm
De Henricus Hoeve hanteert de contractvorm 52-weken. Het kind wordt het gehele jaar opgevangen.

Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan is er om de ouder en pedagogisch medewerker houvast te geven. Het is een leidmotief voor de dagelijkse gang van zaken op de buitenschoolse opvang en het geeft duidelijk weer wat de visie is. Voor de ouders is het van belang om te weten hoe er aan de pedagogische ideeën gewerkt wordt.

Gezonde voeding
De Henricus Hoeve vindt het belangrijk om goede en verantwoorde voeding aan te bieden. Het is een essentiële factor voor de gezondheid en gesteldheid van het kind. Wanneer het kind van de buitenschoolse opvang op de boerderij komt, krijgt het een warme maaltijdsoep aangeboden. Op deze manier wordt er energie opgedaan voor de middagactiviteit.  Er wordt rekening gehouden met allergieën en geloofsovertuiging. Voor meer informatie kan hiervoor contact opgenomen worden met de organisatie. 

Wensen, klachten, vragen of opmerkingen
Bij de Henricus Hoeve staan kwaliteit en tevredenheid nauw met elkaar verbonden. Alle pedagogisch medewerkers doen hun best om de kinderen zo veilig en goed mogelijk op te vangen. Toch kan het voorkomen dat er iets mis gaat, want fouten maken is menselijk. Wanneer er misverstanden of gevoelens van onvrede over de omgang ontstaat, gaat het team graag in contact met de ouder of het kind. Mocht het in contact gaan met elkaar niet leiden tot een gewenste oplossing, dan is het mogelijk om contact op te nemen met de Geschillencommissie. De Henricus Hoeve is hierbij aangesloten. Via deze link kun je de website bezoeken. Bij andere vragen, wensen of opmerkingen, kan er altijd gemaild worden naar info@henricushoeve.com. Lees hier het protocol over de klachtenprocedure.