GGD

Om de kwaliteit te waarborgen geeft de gemeente opdracht aan de GGD om de kinderopvang te controleren. De toezichthouder gebruikt een veldinstrument om de kwaliteitseisen van de Wet IKK te controleren. Na het inspectiebezoek wordt er een rapportage opgesteld van de bevindingen tijdens een bezoek.

Momenteel is er nog geen inspectie-rapport. Wanneer er een rapport opgemaakt is, wordt deze hier gedeeld.