Het agrarische kinderdagverblijf onderscheidt zich van een reguliere opvang. Door unieke mogelijkheden van een samenwerking tussen de boerderij, zorgboerderij en de kinderdagopvang, biedt de Henricus Hoeve een verlengstuk aan in de opvoeding in een groene en weidse omgeving verbonden met dier, natuur en mens. Het kinderdagverblijf staat stil bij de veelzijdigheid wat de boerderij, het platteland en de natuur te bieden heeft. Daarnaast komt het kind in de verleiding om met natuurlijke elementen een eigen identiteit te ontdekken en te ontwikkelen. Ouders willen het beste voor het kind in een veilige en geborgen omgeving wat mogelijkheden biedt om te ontplooien en ontwikkelen. De Henricus Hoeve biedt een kleinschalig dagverblijf waar het kind als individu centraal staat.

Kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen op het kinderdagverblijf en de kinderen van 2 tot 4 jaar worden opgevangen op de peutergroep. Onder begeleiding van de pedagogisch medewerker gaan de kinderen groeien, ontwikkelen en een eigen identiteit vormen. Gedurende het jaar wordt er gewerkt met thema’s. Dagelijks gaan de kinderen naar buiten om de dieren, plantjes en natuur te ontdekken.

Vanaf 1 oktober heeft de Henricus Hoeve de deuren op geopend voor de kinderopvang (KDV), voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO).

Locatie
Het KDV wordt gehouden op de Henricus Hoeve. Een boerderij met melkkoeien en dagbesteding voor ouderen. Naast de koeien zijn er ook kippen, een pony, poezen, schapen en konijnen. Regelmatig worden er kuikentjes, kalfjes en kittens geboren. De dagbesteding voor ouderen vindt op dezelfde locatie plaats. Er is ruimte voor ontmoeting waar, zowel het jonge kind als de oudere, de veiligheid wordt gewaarborgd. De boerderij heeft een grote buitenspeelruimte voor het kind. Door te spelen met hout, zand, stenen en water, kan het kind met elke leeftijd uitgedaagd worden.

Openingstijden
De kinderopvang is geopend tussen 7.00 uur en 18.00 uur. De brengtijden zijn tussen 7.00 uur en 9.00 uur. Het ophaalmoment is tussen 16.30 uur en 18.00 uur. De peutergroep is geopend tussen 8.30 uur en 12.30 uur. Let op de peutergroep is gesloten tijdens de vakantieperiode en de vastgestelde studiedagen van de basisschool. Ouders worden hiervan, in het begin van het schooljaar, op de hoogte gebracht.

Kinderen
Het kinderdagverblijf bestaat uit één verticale groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. En één peutergroep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Tarief
Het uurtarief voor een hele dag kinderdagverblijf 2024 is vastgesteld op €9.36 euro. Extra dagdelen buiten het contract om worden doorberekend volgens het geldend uurtarief.

Ruilen en tegoed
Het is mogelijk om dagen voor het kinderdagverblijf te ruilen, mits dit de bezetting toelaat. Het tegoed kunt u gedurende kalenderjaar inzetten (uitgezonderd de vastgestelde regionale vakantieperiode). Let op, de ruildagen vervallen per 1 januari.

Contractvorm
De Henricus Hoeve hanteert voor het kinderdagverblijf een contractvorm van 52 weken. Voor de peutergroep wordt het 40-weken contract gehanteerd.

Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan is er om de ouder en pedagogisch medewerker houvast te geven. Het is een leidmotief voor de dagelijkse gang van zaken op de buitenschoolse opvang en het geeft duidelijk weer wat de visie is. Voor de ouders is het van belang om te weten hoe er aan de pedagogische ideeën gewerkt wordt.

Gezonde voeding
De Henricus Hoeve vindt het belangrijk om goede en verantwoorde voeding aan te bieden. Het is een essentiële factor voor de gezondheid en gesteldheid van het kind. Op het kinderdagverblijf wordt er ook rekening gehouden met de voeding. Er wordt gebruik gemaakt van een groot gevarieerd aanbod van voeding en drinken. Het is mogelijk om tijdens het middaguur een warm maaltijd te nuttigen. Er wordt rekening gehouden met allergieën en geloofsovertuiging. Voor meer informatie kan hiervoor contact worden opgenomen. Voor de peutergroep wordt er geen maaltijd geserveerd.

Wensen, klachten, vragen of opmerkingen
Bij de Henricus Hoeve staan kwaliteit en tevredenheid nauw met elkaar verbonden. Alle pedagogisch medewerkers doen hun best om de kinderen zo veilig en goed mogelijk op te vangen. Toch kan het voorkomen dat er iets mis gaat, want fouten maken is menselijk. Wanneer er misverstanden of gevoelens van onvrede over de omgang ontstaat, gaat het team graag in contact met de ouder of het kind. Mocht het in contact gaan met elkaar niet leiden tot een gewenste oplossing, dan is het mogelijk om contact op te nemen met de Geschillencommissie. De Henricus Hoeve is hierbij aangesloten. Via deze link kun je de website bezoeken. Bij andere vragen, wensen of opmerkingen, kan er altijd gemaild worden naar info@henricushoeve.com. Lees hier het protocol over de klachtenprocedure.

Klik op onderstaande link voor inschrijving.
https://app.kovnet.nl/external/registrations/new?registration_token=XjHK8TRMDypUMCZYNgTY