Visie

Met de zorg en toewijding wil de Henricus Hoeve haar cliënten zo lang mogelijk in staat stellen om haar cliënten thuis te laten wonen en zoveel mogelijk zelf de regie te laten voeren over de invulling van het leven. De Henricus Hoeve heeft zich ten doel gesteld om dit te doen op een wijze die zo min mogelijk schade toebrengt aan de directe omgeving, het landschap en de biodiversiteit. Dit vraagt om een innovatieve manier van ondernemen op het gebied van duurzaamheid.

De cliënt is met zijn zorgvraag het uitgangspunt voor de dagbesteding. Deze zorgvraag omvat de cliënt als het sociaal domein. Door het belang van een sociaal netwerk te erkennen faciliteren we waar gewenst samenwerking om onmogelijkheden mogelijk te maken. Bij de begeleiding van cliënten vormen respect, herkenbaarheid en een menselijk benadering de uitgangspunten. De Henricus Hoeve streeft ernaar om volledig op de hoogte te zijn van de meest efficiënte methodieken en begeleidingsmethoden betreffende de verschillende ziektebeelden, om zo onze zorg en toewijding te kunne blijven optimaliseren. Dit om de dagbesteding zo optimaal mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van het individu.

Kernwaarden

De Henricus Hoeve onderscheidt zich door middel van de landelijke, rustgevende locatie, waar op een duurzame manier zorg wordt gedragen aan mens, dier, milieu en de natuur. De onderstaande punten vormen de basis voor de begeleiding, zorg en toewijding voor onze cliënten, dieren en planten.

(Gast)vrijheid
Iedere cliënt geniet de ruimte om vorm en inhoud te geven aan zijn/haar menswezen en de hierbij wensende activiteiten uit te voeren. 

Gelijkwaardigheid
Iedere cliënt wordt begeleidt vanuit respect voor zijn of haar levensopvattingen en de wijze waarop vorm is gegeven aan het leven.

Veiligheid/geborgenheid
De Henricus Hoeve doet er alles aan om een veilige leefomgeving te creëren met behulp van deskundige zorg, een warme en respectvolle benadering, nauwe samenwerking met het sociale netwerk en al dan niet andere betrokkenen/deskundigen.

Duurzaamheid
De Henricus Hoeve streeft ernaar om de laatste ontwikkelingen die een positieve bijdragen aan duurzaam ondernemen, mens en milieu te volgen door innovatie aanpassingen die het ondernemen voor mens, dier en milieu zo duurzaam mogelijk maken.