Hoe het begon
In de naaste omgeving viel op dat er behoefte was aan een plek waar mensen samen konden komen om zo sociaal actief te blijven. Opvang in een weidse, groene omgeving, dat was iets dat nog werd gemist.
Zo werd dus besloten om dit te gaan starten, en sinds 22 maart 2005 zijn de deuren van de zorgboerderij geopend.

Op de dagbesteding komt dagelijks een brede doelgroep aan volwassenen met een hulpvraag.
Denk hierbij aan mensen met:
– Geheugenstoornissen
– Niet aangeboren hersenletsel
– Lichamelijke-, geestelijke-, en zintuigelijke beperkingen
– Burn-out klachten
– Psychische hulpvragen
– Sociaal isolement

Er wordt waarde gehecht aan eenieder die dagbesteding afneemt, hierbij staat het inspelen op de behoefte en wensen van cliënten binnen de Henricus Hoeve centraal.

Hoe ziet een dag op de Henricus Hoeve eruit?
Om 10:00 uur wordt er altijd gezamenlijk opgestart met een kopje koffie of thee.
De beperkingen verdwijnen hierbij al gauw naar de achtergrond, iedereen hoort erbij en wordt betrokken bij de groep. Er is respect en tolerantie voor ieders eigenheid. Er wordt altijd even gevraagd hoe de gemoedstoestand is van de cliënt, zo nodig kan het dagritme hierop aangepast worden. Hierna beginnen de voorbereidingen voor de warme maaltijd, de aardappels worden geschild en de groenten worden gewassen. Degene die willen helpen mogen dit doen, maar het is altijd vrijwillig. Ook worden er op dit moment activiteiten door de cliënten zelf gedaan. Denk hierbij aan: het lezen van de krant, een rondje lopen over de boerderij, het voeren van de dieren of het spelen van een (geheugen)spel.  Na deze activiteit is het tijd voor de warme maaltijd. Deze bestaat uit soep, aardappels, groenten, vlees en een toetje na.
Niet iedereen is in de mogelijkheid om thuis een gevarieerde, vers bereide maaltijd op tafel te zetten. Juist daarom worden deze bij de Henricus Hoeve aangeboden want: ziet eten, doet eten.

Het begin van de middag staat voor sommigen in het teken van een rustmoment, even op bed liggen of  gewoon lekker zitten in een relaxstoel. Anderen kiezen er juist voor om een stukje te gaan wandelen op, of rondom de boerderij. Wanneer iedereen even een moment heeft gepakt voor zichzelf start er in de middag weer een  een grotere groepsactiviteit. Er wordt iets moois geknutseld, er wordt gewerkt aan een activiteit volgens ons actuele thema of er wordt een spel gespeeld. Soms word er een quiz gespeeld of word er besloten om samen te gymmen.
Rond 15:00 uur drinken volgt een kopje koffie of thee en waar de dag eerder gezamenlijk werd begonnen, word deze nu afgesloten.

Wat bieden wij nog meer aan?
Op de boerderij is een timmerwerkplaats waar hout bewerkt kan worden. De risicovolle handelingen worden altijd onder begeleiding gedaan. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd. Verder hebben is er een activiteitenruimte waar cliënten bijvoorbeeld kunnen biljarten, knutselen of sporten. Ook beschikt de dagbesteding over een bed  (met tillift) waar even gerust kan worden.

Cliënten die zich aanmelden voor dagbesteding op de Henricus Hoeve mogen proefdraaien om te kijken of de dagbesteding aansluit op de wensen en behoefte die zij hebben.
Vervolgens is het mogelijk om via een WMO indicatie, PGB of via een ondernemerschap deel te nemen.