De ouders van Henk Hoefnagel zijn in 1956 verhuisd van Boven Leeuwen naar Beneden Leeuwen. Met de uitdaging om een nieuwe boerderij te starten. Met wat koeien, varkens en kippen hielden ze de boerderij in stand. In 1965 kreeg de vader van Henk een ziekte en stierf. Moeders moest het bedrijf alleen runnen. Henk nam in 1978 de boerderij over met 85 fokzeugen, 35 melkkoeien, 35 jongvee en 10 hectare grond. Een aantal jaar later kwam Marijke erbij. Trouwde en kregen 4 kinderen. In 1995 was Marijke hoog zwanger. Maar ondertussen stond er wel een veld met aardappelen te wachten. Henk schakelde ‘hulp’ in van een inrichting voor geestelijk gehandicapten. Sinds deze tijd is het stukje zorg geboren op de Henricus Hoeve. In 1999 zijn ze omgeschakeld van gangbare naar biologische melkproductie. Nog geen 2 jaar later mochten er eigen producten, zoals groenten en vlees, verkochten worden aan huis. Ook werden er hetzelfde jaar interessante gesprekken gevoerd met de TBS instelling ‘De Pompenkliniek’ in Nijmegen. Ook hier hebben Henk en Marijke mee samen gewerkt om de zorgboerderij te ontwikkelen. Nadat alle regels scherper zijn bijgesteld in deze sector, was het niet meer mogelijk om deze patiënten te begeleiden. Zoekend naar een andere doelgroep kwamen ze uit bij ouderenzorg. Mensen die o.a. de ziekte van alzheimer hebben, vereenzamen, parkison, enz. Naast de uitbereiding van deze doelgroep, proberen ze zo duurzaam en biologische mogelijke te werken. Daarom hebben ze in het voorjaar van 2009 zonnepanelen gelegd voor zelf stroomvoorziening te zorgen.