De Henricus Hoeve is een agrarisch landbouwbedrijf wat op een biologische en natuurbewuste wijze onderneemt. Natuur, mens en milieu zijn in balans en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden is ons doel. In 2005 is de boerderij uitgebreid met de functie van zorgboerderij, waar kwetsbare personen dagbesteding kunnen afnemen met als doel kwaliteit van leven te bevorderen.

Naast de dagbesteding, biedt de Henricus Hoeve met passie de zorg en toewijding aan het jonge leven. Kinderen van 0 tot 13 krijgen hier de kans om in het begin van hun leven op pedagogisch verantwoorde wijze op te groeien, dit in een weidse en natuurlijke omgeving waar dier, plant en mens centraal staan. Op de Henricus Hoeve kunnen kinderen ontdekken en zich ontplooien in een veilige en geborgen omgeving. Ontdekken hoe nieuw leven ontstaat, het proeven van de biologische producten van eigen bodem en zich verbonden en veilig te voelen bij de dieren. Hierdoor kan het jonge kind zijn eigen identiteit vormgeven en ontwikkelen tot een levenslustige peuter.

De ouderen en de kinderen ontmoeten elkaar in een voor hen beide veilige en geborgen omgeving. De één verliest zijn sluier en leeft op bij het zien van de ‘kleinkinderen’. Door omarming, liefde en warmte ontwikkelt het kind z’n sociale en emotionele vermogen/intelligentie. De Henricus Hoeve biedt het kind de ruimte en gunt elk kind deze manier van opgroeien. Niet alleen op agrarisch gebied wordt er in een kringloop gewerkt, ook binnen de minimaatschappij van de Henricus Hoeve is op sociaal domein de kringloop met het jonge kind rond. Want… de wereld is buiten.