Om de kwaliteit te waarborgen geeft de gemeente opdracht aan de GGD om de kinderopvang te controleren. De toezichthouder gebruikt een veldinstrument om de kwaliteitseisen van de Wet IKK te controleren. Na het inspectiebezoek wordt er een rapportage opgesteld van de bevindingen tijdens een bezoek.

In de onderstaande link zijn de GGD-rapporten in te lezen.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/5935d627-53e0-486f-b1ee-1b91482361ee