Het agrarische kinderdagverblijf onderscheidt zich van een reguliere opvang. Door unieke mogelijkheden van een samenwerking tussen de boerderij, zorgboerderij en de kinderdagopvang, biedt de Henricus Hoeve een verlengstuk aan in de opvoeding in een groene en weidse omgeving verbonden met dier, natuur en mens. De peuterspeelzaal staat stil bij de veelzijdigheid wat de boerderij, het platteland en de natuur te bieden heeft. Daarnaast komt het kind in de verleiding om met natuurlijke elementen een eigen identiteit te ontdekken en te ontwikkelen. Ouders willen het beste voor het kind in een veilige en geborgen omgeving wat mogelijkheden biedt om te ontplooien en ontwikkelen. De Henricus Hoeve biedt een kleinschalig dagverblijf waar het kind als individu centraal staat.

Sinds 1 januari 2024 worden kinderen van 2.5 tot 4 jaar worden opgevangen op de peutergroep, ook wel de peuterspeelzaal genoemd. Onder begeleiding van de pedagogisch medewerker gaan de kinderen groeien, ontwikkelen en een eigen identiteit vormen. Gedurende het jaar wordt er gewerkt met thema’s. Dagelijks gaan de kinderen naar buiten om de dieren, plantjes en natuur te ontdekken.

Locatie
De Peuterspeelzaal wordt gehouden op de Henricus Hoeve. Een boerderij met melkkoeien en dagbesteding voor ouderen. Naast de koeien zijn er ook kippen, een pony, poezen, schapen en konijnen. Regelmatig worden er kuikentjes, kalfjes en kittens geboren. De dagbesteding voor ouderen vindt op dezelfde locatie plaats. Er is ruimte voor ontmoeting waar, zowel het jonge kind als de oudere, de veiligheid wordt gewaarborgd. De boerderij heeft een grote buitenspeelruimte voor het kind. Door te spelen met hout, zand, stenen en water, kan het kind met elke leeftijd uitgedaagd worden.

Openingstijden
De peuterspeelzaal is geopend tussen 8.30 uur en 12.30 uur. De brengtijden zijn tussen 8.30 en 8.45 uur. Het ophaalmoment is tussen 12.00 uur en 12.30 uur. Let op de peutergroep is gesloten tijdens de vakantieperiode en de vastgestelde studiedagen van de basisschool.

In 2024 is de peutergroep op de volgende dagen gesloten:
week 07: 12 t/m 16 februari (carnavalsvakantie)
week 08: 19 en 20 februari (studiedag)
week 13: 29 maart (studiedag)
week 18: 29 t/m 3 mei (meivakantie)
week 19: 6 t/m 10 mei (meivakantie)
week 21: 21 mei (studiedag)
week 25: 17 juni (studiedag)
week 28 tot en met week 33

Kinderen
De peuterspeelzaal bestaat uit één groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2.5 tot 4 jaar.

Tarief
Het uurtarief voor een dag peuterspeelzaal 2024 is vastgesteld op €9.36 euro. Extra opvang afnemen buiten het contract om worden doorberekend volgens het geldend uurtarief.

Ruilen en tegoed
Het is mogelijk om dagen voor de peutergroep te ruilen, mits dit de bezetting toelaat. Het tegoed kunt u gedurende kalenderjaar inzetten (uitgezonderd de vastgestelde regionale vakantieperiode). Let op, de ruildagen vervallen per 1 januari. Dan begint elke ouder weer met een nul-saldo in het urenpotje.

Contractvorm
De Henricus Hoeve hanteert voor de peutergroep een 40-weken contract.

Aanmelden
Klik op de onderstaande link om je aan te melden voor de peuterspeelzaal.

https://app.kovnet.nl/external/registrations/new?registration_token=XjHK8TRMDypUMCZYNgTY

Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan is er om de ouder en pedagogisch medewerker houvast te geven. Het is een leidmotief voor de dagelijkse gang van zaken op de peuterspeelzaal en het geeft duidelijk weer wat de visie is. Voor de ouders is het van belang om te weten hoe er aan de pedagogische ideeën gewerkt wordt.

Gezonde voeding
De Henricus Hoeve vindt het belangrijk om goede en verantwoorde voeding aan te bieden. Het is een essentiële factor voor de gezondheid en gesteldheid van het kind. Op de peutergroep wordt er ook rekening gehouden met de voeding. Er wordt gebruik gemaakt van een groot gevarieerd aanbod van voeding en drinken. Tijdens het middaguur wordt er een boterham gegeten die de kinderen in een boterhamtrommel meenemen naar de opvang. Voor drinken, melk en thee, wordt gezorgd. Voor meer informatie kan hiervoor contact worden opgenomen.

Wensen, klachten, vragen of opmerkingen
Bij de Henricus Hoeve staan kwaliteit en tevredenheid nauw met elkaar verbonden. Alle pedagogisch medewerkers doen hun best om de kinderen zo veilig en goed mogelijk op te vangen. Toch kan het voorkomen dat er iets mis gaat, want fouten maken is menselijk. Wanneer er misverstanden of gevoelens van onvrede over de omgang ontstaat, gaat het team graag in contact met de ouder of het kind. Mocht het in contact gaan met elkaar niet leiden tot een gewenste oplossing, dan is het mogelijk om contact op te nemen met de Geschillencommissie. De Henricus Hoeve is hierbij aangesloten. Via deze link kun je de website bezoeken. Bij andere vragen, wensen of opmerkingen, kan er altijd gemaild worden naar info@henricushoeve.com. Lees in documenten het protocol over de klachtenprocedure.