De cliënten van de Henricus Hoeve hebben ieder een eigen autonomie, talenten en mogelijkheden in te brengen tijdens de dagbesteding. De één brengt een groot aandeel en de ander klein, maar daarom niet perse minder waardevol. Samen gaan we alle uitdagingen die de dag/seizoen brengt aan en volbrengen het vaste dag ritueel.

Onze dagbesteding is gericht op drie pijlers:

  1. Ontmoeten (sociale activering)
  2. zinvol bezig zijn in een natuurlijke omgeving die zo min mogelijk schade/hinder ondervindt van onze aanwezigheid
  3. zelfredzaamheid

De activiteiten die worden ondernomen op de zorgboerderij stimuleren het behouden en vorm geven aan eigen identiteit, het voeren van eigen regie en het volbrengen van de levenstaken. De seizoenen zijn bepalend bij de invulling hiervan. Voor iedere cliënt kan er dagbesteding op maat aangeboden worden.

De dagbesteding draagt er voor mantelzorgers/verzorgers aan bij dat zij de rust en ruimte ervaren om eigen uitdagingen en taken te volbrengen en hierbij de zorg voor hun naasten op eigen wijze vol te kunnen houden.